Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Geurts een technische briefing te organiseren met het Mesdagfonds en het RIVM over de stikstofgegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Download Download

Ondertekenaars