Motie

Motie van het lid Van Esch over de opsporing van en handhaving tegen de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten intensiveren

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-03-2020
25295-200COVID-19 - Update stand van zaken