Motie

Motie van het lid Van Esch over het gesprek starten over de handel in wilde dieren als oorzaak van nieuwe infectieziekten

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-03-2020
25295-200COVID-19 - Update stand van zaken