Motie

Motie van de leden Özütok en Verhoeven over waarborgen van gebruik van opensourcesoftware voor persoonsgegevens

Download Download

Indieners