Inbreng verslag schriftelijk overleg
Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport ‘Tussen ambt en markt’ van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Kamerstuk 29279-574)

Download Download

Ondertekenaars