Statenpassage

Initiatiefnota : Initiatiefnota

Download

Indieners

  • Indiener
    L. Sazias, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H.S. Veldman, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Joba van den Berg, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

35383-9 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2021, over de initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (Kamerstuk 35383)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Initiatiefnota leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel

Indiener H.J. Post, griffier

Geleidende brief

35383-1 Geleidende brief

Indiener L. Sazias, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10