Verslag van een algemeen overleg
Integrale visie op de woningmarkt

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2020, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-01-2020
32847-587Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken