Motie (gewijzigd/nader)
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over aanpassing van de Nadere regels kwijtschelding (t.v.v. 24515-510)

Download Download

Ondertekenaars