Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur (Kamerstuk 32820-396)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

32820-435 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 juni 2021, over Cultuur en corona

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-396 Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

33846-63 Motie van de leden Kwint en Van den Berge over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

33846-61 Motie van het lid Van den Berge c.s. over concrete afspraken over het afdragen van leenrechtvergoedingen

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

33846-60 Motie van de leden El Yassini en Kwint over bevorderen van prijsverlaging van e-books en verhogen van het aanbod van e-books voor jeugd

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

33846-64 Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Belhaj over de toekomst van de collectie van Muziekweb veiligstellen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-356 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele sector sinds de coronacrisis

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-362 Motie van de leden Kwint en Ellemeet over het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

32820-343 Motie van het lid El Yassini over de verhouding tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-95 Motie van de leden Ellemeet en Belhaj over een verkenning van de staat van de publieke collecties

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-101 Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-104 Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-96 Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-293 Motie van het lid Beckerman c.s. over een brede evaluatie van de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32820-257 Motie van het lid Dik-Faber over het aanwijzen van topensembles voor monumentale kerken

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over bescherming en behoud van erfgoed

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00