Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-128 Motie van het lid Bruins c.s. over een strategie voor meer stage- en startersplekken voor jongeren

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35252-17 Motie van de leden Kuik en Smals over duidelijkheid over de waarde van certificaten, verklaringen en dipoma's

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

26695-129 Gewijzigde motie van het lid Smals c.s. over beleid om ouderbetrokkenheid te stimuleren (t.v.v. 26695-126)

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie

31524-454 Motie van de leden Kuik en Smals over opstellen van een strategie 'kansopleidingen'

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31524-402 Motie van het lid Kuik c.s. over voorlichting aan studenten over het arbeidsmarktperspectief

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45