Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    L. van der Zande, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-A-89 Motie van het lid Kröger over onafhankelijk juridisch advies over de zeven MIRT-projecten en stikstof

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35300-A-92 Motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Indiener R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie

35334-9 Motie van het lid Moorlag over ruimte bij voorrang inzetten voor de woningbouw

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een snelle oplossing van de stikstof- en PFAS-problematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten (35300-A-77)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45