Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31293-540 Gewijzigde motie van het lid Van den Hul c.s. over de uitwerking van de kerndoelen ten aanzien van racisme, discriminatie, antisemitisme, koloniaal verleden en migratiegeschiedenis (t.v.v. 31293-533)

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31293-527 Motie van de leden Rog en Van Meenen over de opdracht aan de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-523 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over betrokkenheid van leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-204 Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Staat van het Onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Curriculum funderend onderwijs po/vo

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00