Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. uitwerking en besluit nieuwe bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.C.R.M. Clemens, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25424-542 Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoeken hoeveel pati├źnten in de specialistische ggz geholpen kunnen worden met de werkwijze van herdiagnostiek

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-536 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een project zorgevaluatie en gepast gebruik ontwikkelen voor de ggz-sector

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45