Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken Leesoffensief (Kamerstuk 28760-105)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.R.M. Arends, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28760-105 Stand van zaken Leesoffensief

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31293-522 Motie van de leden Van Meenen en Rog over prioriteiten bij de verbetering van het curriculum

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

32820-310 Motie van het lid Ellemeet c.s. over één gezamenlijk programma leesbevordering

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-204 Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Staat van het Onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:20

VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stand van zaken Leesoffensief

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Stand van zaken Leesoffensief (28760, nr. 107)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45