Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over vervolgstappen wachttijden ggz en het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Geen plek voor grote problemen; Aanpak van wachttijden in de specialistische ggz’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    H.W. Krijger, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25424-535 Motie van het lid Van den Berg c.s. over bij vervolgstappen concrete meetbare doelen stellen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25424-466 Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het meedraaien van psychiaters in avond-, nacht- en weekenddiensten

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Motie

29689-977 Motie van de leden Raemakers en Geleijnse over begrijpelijke keuze-informatie door zorgverzekeraars

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d.10/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO GGZ (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10