Statenpassage

Brief commissie : Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter aanbieding van een paper met een analyse en een advies over de juridische mogelijkheden met betrekking tot een verbod op glyfosaat buiten geïntegreerde gewasbescherming

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    R.P. Jansma, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om de reactie op het advies over glyfosaat een week voor de begrotingsbehandeling te ontvangen

Indiener R.P. Jansma, griffier

Activiteiten

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Jaarverslag Ministerie LNV en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV-1)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15