Convocatie commissieactiviteit

Herziene convocatie technische briefing SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid op 26 november 2020 (Via videoverbinding); datum gewijzigd

Download Download

Ondertekenaars