Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg inzake regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-41 Motie van het lid Van Eijs c.s. over de ordening van (X)XL-vastgoed in de NOVI opnemen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-36 Motie van het lid Ronnes over de definitieve NOVI voorleggen aan de Kamer

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-44 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over rekening houden met stedelijke gebieden buiten de Randstad

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

27858-498 Motie van het lid Moorlag over het inwinnen van juridische expertise over spuitvrije zones

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

27858-470 Motie van het lid Moorlag c.s. over instellen van spuitvrijezones bij gronden met een woonbestemming

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

34682-18 Motie van het lid Ronnes over de realisatie van voldoende woningbouw als topprioriteit

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-50 Motie van het lid Smeulders over ondersteunen van medeoverheden bij het opstellen van ruimtelijk beleid

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

NOVI

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10