Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Jeugd

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 • Mede ondertekenaar
  H.J. Post, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-730 Voortgang van de acties om de zorg voor jeugd te verbeteren

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

35219-9 Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

29325-111 Motie van de leden Westerveld en Renkema over beleidsoplossingen zodat jongeren die de volwassen leeftijd bereiken niet op straat belanden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XVI-119 Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101)

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-115 Motie van het lid Van der Staaij c.s. over het beter benutten van initiatieven om de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-109 Motie van het lid Peters over dyslexiezorg via de samenwerkingsverbanden passend onderwijs laten lopen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-113 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-99 Motie van het lid Wörsdörfer over het zo veel mogelijk beperken van lokale en regionale verantwoordingseisen

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-106 Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-678 Motie van het lid Westerveld over het op korte termijn versterken van de rechten van jongeren in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31839-670 Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-640 Motie van de leden Hijink en Raemakers over het laten uitvoeren van pentests over toegankelijkheid van medische dossiers

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

34880-10 Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een datalek in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 19/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35219)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10