Eindtekst : 35492, eindtekst

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35492-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

35492 Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

35492-2 Memorie van toelichting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Voorstel van wet

35492-1 Voorstel van wet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45