Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    G.B. Koerselman, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35413-6 Gewijzigde motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun (t.v.v. 35413-4)

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

24804-108 Motie van de leden Laçin en Paternotte over structurele deelname van gezagvoerders/piloten binnen de expertgroep

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

24804-104 Motie van het lid Paternotte c.s. over een centrale rol voor EASA bij het afgrenzen van onveilige luchtruimen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

24804-105 Motie van het lid Paternotte c.s. over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

24804-110 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over volledig voldoen aan aanbeveling 11 van het OVV-rapport over MH17

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

24804-106 Motie van de leden Paternotte en Kröger over meer transparantie over de afweging om af te wijken van EASA-adviezen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-34 Motie van de leden Paternotte en Remco Dijkstra over stimuleren van elektrisch vliegen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XII-28 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

31936-680 Motie van de leden Bruins en Paternotte over verbeteren van uitgangspunten van MKBA's voor de luchtvaart

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31936-598 Motie van het lid Paternotte over heldere milieugrenzen voor de luchtvaart

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-603 Motie van het lid Amhaouch c.s. over elektrisch taxiën

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

31936-540 Motie van het lid Kröger over modernisering van de slotverordening

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35000-A-60 Motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-48 Motie van de leden Paternotte en Amhaouch over elektrische vliegtuigen vrijstellen van start- en landingsgelden

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-46 Motie van de leden Paternotte en Stoffer over een buitengewone zitting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31936-498 Motie van de leden Amhaouch en Paternotte over het beschikbaar maken van biokerosine op Schiphol

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

31936-471 Motie van het lid Paternotte over deelname van de overige ministeries in het Corporate Biofuel Programme

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart (2018D24907)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

VAO Luchtvaart (AO d.d. 3/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Duurzame luchtvaart (AO d.d. 18/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Vliegen boven conflictgebieden (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Luchtvaart en corona

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

VSO Luchtvaartonderwerpen (29 665, nr. 385)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:10

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45