Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    C.J.M. Roovers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-48 Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

32813-418 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nationaal plan voor de infrastructuur

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-34 Motie van het lid Smeulders c.s. over meer regie nemen op nationale belangen in de NOVI

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

34682-38 Motie van het lid Van Gerven over voorwaarden waaraan de NOVI moet voldoen

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-41 Motie van het lid Van Eijs c.s. over de ordening van (X)XL-vastgoed in de NOVI opnemen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-37 Motie van de leden Ronnes en Regterschot over regionale beleidsagenda's gekoppeld aan ruimtelijk perspectief

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-45 Motie van de leden Moorlag en Smeulders over een goed instrumentarium voor de herschikking van functies in landelijk gebied

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

34682-36 Motie van het lid Ronnes over de definitieve NOVI voorleggen aan de Kamer

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-43 Motie van de leden Regterschot en Van Eijs over de moties-Weverling een plek geven in de uitvoeringsagenda van de NOVI

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

34682-44 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over rekening houden met stedelijke gebieden buiten de Randstad

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-43 Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-35 Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34682-15 Motie van het lid Krol over aandacht voor innovatieve en intelligente technologie├źn

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-18 Motie van het lid Ronnes over de realisatie van voldoende woningbouw als topprioriteit

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-13 Motie van het lid Krol over aandacht besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-14 Motie van de leden Krol en Nijboer over rekening houden met de behoeften van senioren en mindervaliden

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-50 Motie van het lid Smeulders over ondersteunen van medeoverheden bij het opstellen van ruimtelijk beleid

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ontwerp Novi (AO d.d. 07/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI) (TK 34682-48)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10