Lijst van vragen : Lijst van vragen over o.a. de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) (Kamerstuk 35300-VIII-160)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Verouden, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-149 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-147 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35570-VIII, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35570-VIII-123 Derde nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 123 (3e NvW d.d. 25 november 2020)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-124 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35570-VIII-94 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-VIII-20 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35570-VIII-93 Nota van wijziging

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35570-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35570-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35300-VIII-160 Lopende dossiers op het gebied van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Media

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-133 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over minimumtarieven in de journalistieke sector (t.v.v. 35300-VIII-116)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

34950-VIII-16 Motie van de leden Kwint en Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) + bijlagen met (inspectie)rapporten

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Financiƫle verhoudingen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30