Lijst van vragen : Lijst van vragen over klimaatneutrale energiescenario's 2050 (Kamerstuk 32813-493)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-493 Klimaatneutrale energiescenario's 2050

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

35167-15 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Brief Klimaatneutrale energiescenario's 2050

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:45