Lijst van vragen : Lijst van vragen over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 (Kamerstuk 31239-312)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-312 Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Motie

35300-XIV-23 Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34682-25 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-210 Motie van het lid Stoffer over een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35300-XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10