Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen, het rapport van de ADR en het Zwartboek (Kamerstuk 31066-613)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    J.F.C. Freriks, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31066-593 Gewijzigde motie van het lid Van Raan over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten (t.v.v. 31066-587)

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-582 Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-584 Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31066-564 Motie van het lid Van Raan over de status "fraudeur" zo snel mogelijk verwijderen uit de systemen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-551 Motie van het lid Omtzigt c.s. over het zonder tegenwerking recht halen door ouders

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-556 Motie van het lid Snels c.s. over voor het kerstreces een brief over hoe de uitvoering bij de Belastingdienst wordt aangepast

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

31066-563 Motie van het lid Van Raan over de minister-president in gesprek laten gaan met de getroffen ouders

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-558 Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31066-560 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-552 Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-21 Motie van het lid Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

26643-632 Motie van de leden Verhoeven en Van der Molen over een meldplicht voor ingrijpende algoritmes

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-509 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (t.v.v. 31066-504)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-508 Motie van het lid Lodders c.s. over cultuur als vierde pijler in het jaarplan 2020

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-506 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een dubbele nationaliteit niet meer als risico-indicator gebruiken bij het toekennen van toeslagen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31066-503 Motie van het lid Omtzigt c.s. over gedupeerde ouders zo spoedig mogelijk individueel schadeloos stellen

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35210-4 Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-477 Gewijzigde motie van het lid Leijten over de menselijke maat hanteren bij een bezwaarprocedure (t.v.v. 31066-472) (t.v.v. 31066-472)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

31066-468 Motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-469 Motie van het lid Westerveld c.s. over proactief benaderen van gedupeerden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Stopzetten kinderopvangtoeslag (AO d.d. 4/7)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:20

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00