Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35413-6 Gewijzigde motie van het lid Nijboer over voorwaarden voor bedrijfsspecifieke steun (t.v.v. 35413-4)

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-466 Motie van de leden Dik-Faber en Sienot over de informatiecampagne voor burgers en bedrijven over de energietransitie

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-454 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het positioneren van Nederland als hydrogen gateway to Europe

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-480 Motie van de leden Nijboer en Moorlag over verschillen in investeringskosten voor woningaanpassing en in kosten per eenheid warmte

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-455 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over de burgerparticipatie in de Regionale Energiestrategieën

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-470 Motie van de leden Sienot en Van Eijs over het (verder) isoleren van woningen als uitgangspunt nemen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-439 Gewijzigde motie van de leden Van der Lee en Sienot over ontheffing voor partijen met een SDE-beschikking die nu nog geen aansluiting of transport krijgen (32813-429)

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-435 Derde nader gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over het Nederlands klimaatbeleid aanpassen op definitieve Europese afspraken (t.v.v. 32813-434)

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-429 Motie van de leden Van der Lee en Sienot over verlenging van de realisatietermijn voor partijen met een SDE-beschikking die nu nog geen aansluiting of transport krijgen

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35235-6 Motie van het lid Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35236-4 Motie van het lid Van Raan over de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van het 40-puntenplan

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35236-7 Motie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatmaatregelen presenteren

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-36 Motie van de leden Van der Lee en Sienot over een terugverdientijd van zeven jaar

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35300-28 Motie van het lid Thieme over een uiterste inspanning leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen

Indiener M.L. Thieme, Tweede Kamerlid

Motie

32813-362 Motie van het lid Van Raan c.s. over het serieus nemen van de Urgendamaatregelen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35167-15 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-304 Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over subsidiëren van kleinere windmolens (t.v.v. 32813-291)

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 12/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:30

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30