Statenpassage

Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (Kamerstuk 32820-330)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    E.M. Verouden, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-330 Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35300-VIII-102 Motie van het lid Asscher c.s. over opnemen van een percentage voor recent geproduceerde Nederlandse of Friestalige producties

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32820-302 Motie van het lid Belhaj c.s. over aanbod en zichtbaarheid van kwalitatief hoogstaande Nederlandse culturele audiovisuele producties

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024 (AO d.d. 27/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 23:20

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (32820-377)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15