Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) : Tweede nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35049, eindtekst

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

35049-12 Brief van het lid Van Meenen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

35049-8 Nota van wijziging

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35049-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35049, bijgewerkt t/m nr. 14 (2e NvW d.d. 10 februari 2020)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35049-6 Verslag

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35049-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

35049-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

35049-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

35049-1 Geleidende brief

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

35049-3 Memorie van toelichting

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 20:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45