Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    B. Schuurkamp, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-A-60 Motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-A-16 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Sienot over het verminderen van geluidhinder voor omwonenden (t.v.v. 35000-A-7)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (35054, nr. 15)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00