Verslag van een notaoverleg
Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Actieplan arbeidsmigratie

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-12-2019
29861-48Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

13-11-2019
35300-VII-76Motie van het lid Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten