Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand (Kamerstuk 31753-190)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    H. Schoor, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-190 Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Motie

31753-169 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over rekening houden met verschillen in doenvermogen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31753-164 Motie van het lid Buitenweg c.s. over pilots over doelstellingen en financiƫle gevolgen voorzien van een toelichting

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie

31753-171 Motie van het lid Groothuizen c.s. over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-168 Motie van het lid Kuiken c.s. over conflicten met burgers oplossen zonder onnodige juridisering

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Justitieketen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15