Brief regering : Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847-491)

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-491 Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoek hoe grondeigenaren te dwingen om te gaan bouwen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Bouwen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00