Verslag van een algemeen overleg
Primair Onderwijs

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2020, over Curriculum.nu

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-04-2017
31293-371Motie van het lid Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen

09-03-2016
31293-293Motie van het lid Kuzu over ouders betrekken bij het ontwerpteam

09-03-2016
31293-292Motie van het lid Rog c.s. over aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters