Statenpassage

Voorstel van wet : Voorstel van wet

Download

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 124
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35352-34 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2020, over Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35352, eindtekst

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35352-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35352-5 Verslag

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Koninklijke boodschap

35352-1 Koninklijke boodschap

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35352-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35352 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35352-3 Memorie van toelichting

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00