Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 januari 2020, over kernwapenbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    T.J.E. van Toor, griffier
  • Mede ondertekenaar
    A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33783-35 Recente activiteiten nucleaire ontwapening

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

33694-32 Gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens (t.v.v. 33694-24)

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Kernwapenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00