Motie : Motie van de leden Verhoeven en Geluk-Poortvliet over het integraal overnemen van de maatregelen uit het SER-advies over vrouwen in de top van het bedrijfsleven

Download

Indieners

  • Indiener
    K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
ChristenUnie 5
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30420-356 Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 ‘Zonder wet geen voortgang’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29544-1020 Voortgang implementatie SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31083-59 Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2018 Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling' (Kamerstuk 29544-999)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

29544-999 Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30
Naar boven