Lijst van vragen en antwoorden
Problematiek rondom stikstof en PFAS

Lijst van vragen en antwoorden over het maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek problematiek

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Lijst van alle Natura 2000-gebieden gerangschikt op grootte (antwoord op vraag 11)