Verslag van een algemeen overleg
Veiligheidsregio's

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

12-11-2019
29517-179Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem

25-06-2019
30821-84Motie van de leden Laan-Geselschap en Van Dam over het niet uitfaseren van het WAS-systeem per 1 januari 2021