Verslag van een algemeen overleg
Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over de Raad Buitenlandse Zaken

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-11-2019
21501-02-2080Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019

16-10-2019
32623-278Motie van het lid Marijnissen c.s. over vrijlating van politieke gevangenen in Turkije

16-10-2019
32623-283Motie van het lid Koopmans c.s. over het onmiddellijk stopzetten van de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije