Motie

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
PVV 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

28-04-2020
29325-120Regionale opgaven en contouren plan van aanpak dak- en thuisloosheid

27-02-2020
29325-118Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2019, over maatschappelijke opvang

06-12-2019
29325-103Terugdringen van dakloosheid