Motie

Motie van het lid Krol over vluchtroutes en nooduitgangen voor mindervaliden

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

27-02-2020
32757-167Voortgang Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw