Motie

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

11-02-2021
28844-223Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden

13-11-2020
29911-292Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit

09-10-2020
35570-VII-8Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

17-06-2020
35300-VII-124Verslag van een schriftelijk overleg over democratie, kiesrecht en desinformatie