Lijst van vragen en antwoorden
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Lijst van vragen en antwoorden over tussenevaluatie experiment promotieonderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

02-12-2019
35300-VIII-125Tweede nota van wijziging

05-11-2019
35300-VIII-21Nota van wijziging

30-10-2019
35300-VIII-15Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

17-09-2019
35300-VIII-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State