Lijst van vragen en antwoorden
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Lijst van vragen en antwoorden over tussenevaluatie experiment promotieonderwijs

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

23-01-2020
35300-VIII-144Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie

19-12-2019
35300-VIII-140Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over het begrotingsonderdeel cultuur

02-12-2019
35300-VIII-125Tweede nota van wijziging

05-11-2019
35300-VIII-21Nota van wijziging

30-10-2019
35300-VIII-15Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

17-09-2019
35300-VIII-2Memorie van toelichting

17-09-2019
Advies Afdeling advisering Raad van State