Verslag van een schriftelijk overleg
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Verslag van een schriftelijk overleg over reactie op de motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen (Herziene brief) en over aanpassing box 3

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-11-2019
35302-38Tweede nota van wijziging

22-10-2019
35302-13Nota naar aanleiding van het verslag

22-10-2019
35302-14Nota van wijziging

10-10-2019
35302-11Verslag

17-09-2019
35302-3Memorie van toelichting

14-11-2018
35026-55Motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen