Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars