Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)

Nota naar aanleiding van het verslag

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Inventarisatie marktaanbod low-emission personenbussen