Verslag van een algemeen overleg
Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 december 2019, over het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

17-10-2019
28844-191Voortgangsrapportage OM over vervolg op rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie