Statenpassage

Verslag van een algemeen overleg : Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2020, over belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
 • Mede ondertekenaar
  A.H.M. Weeber, griffier
 • Mede ondertekenaar
  M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26834-46 Rapportage van fiscale knelpunten van grensarbeiders 2019

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50