Motie : Motie van de leden Van Meenen en Kwint over klachten- en geschillenafhandeling beleggen bij de Stichting Onderwijsgeschillen

Download

Indieners

  • Indiener
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 70
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Tegen
PVV 20 Tegen
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00